verbindt mensen met hun groene leefomgeving

Projecten

Referenties & publicaties zie mijn LinkedInpagina

Voor meer informatie over de projecten klik op de roodgeletterde kopjes boven de verschillende typen projecten (groenparticipatie, groen vrijwilligerswerk etc.)

 

Groenparticipatie

* Bewegen in het groen

* Krachtgroen! Voedselnetwerk Rotterdam-Krimpenerwaard
* Lekker Landschap

* Natuurstruinroutes Krimpenerwaard

 

Groen vrijwilligerswerk

* Ondersteunen groen vrijwilligerswerk Haastrechtse Bos

* Opzetten nieuwe groenvrijwilligersgroep Polderpark Cronesteijn Leiden

* Vrijwillig landchapsbeheer Weids Bloemendaal

* Waalbos

 

Deskundigheidsbevordering natuur & landschap

* Infobladen natuur & landschap Brabants Landschap

* Erfvogelcursus

* Cursus knotbomen- en hakhoutbeheer

* Cursusonderdeel Landschappen in Zuid-Holland 

* Cursussen en wokshops monitoring weidevogels (QBM methode)

* Workshop weidevogels en verstoring

* Workshop opgroeihabitat weidevogels 

* Cursusonderdeel Landschap & Cultuurhistorie in de Krimpenerwaard

* Beheer en vrijwilligersmanagement Natuurspeeltuin van de Smid Leiden

 

Kwaliteit Landschap

* Laat het pestbosje zijn hart luchten

* Ervenbrochures Utrechtse Waarden

* Herstel bebouwingslinten Weids Bloemendaal

* Wielen, walen (dijkdoorbraakkolken)

* Inrichting & beheer boomgaard de Vries

* Historische geriefbosjes in het Groene Hart en Midden Delfland

* Landschapsdeskundig advies gemeente Montfoort

* Biodiversteitsverhoging bos Spaans te Stolwijk

* Landschappelijk advies Verbreding en demping watergangen Stolwijk

* Landschappelijk advies aanleg koeienpad Stolwijk

* Inventariatie gierzwaluwen

* Advies inrichting en beheer natuurvriendelijke oevers ANV de Utrechtse Venen

* Inventarisatie natuurmaatregelen bij bio-melkveehouders voor Beter Leven Keurmerk

 

Fotografie

* Leveren fotomaterialen landschap, groene recreatie