verbindt mensen met hun groene leefomgeving

Bevorderen Groenparticipatie

Bewegen in het Groen - verkennings- en uitvoeringsfase

Opdrachtgever: Sportservice Zuid-Holland  (Provincie Zuid-Holland) Projectpagina

Bewegen in het Groen wil activiteiten, natuur, recreatie, toerisme en belanghebbenden verbinden. Met als einddoel de natuur– en recreatiegebieden rondom de steden in Zuid-Holland toegankelijk en aantrekkelijk maken voor bewoners en bezoekers om te recreëren, sporten en bewegen. Pilot in 5 gebieden: Leiden, Zoetermeer, Krimpen a/d IJssel, Vlaardingen en Zwijndrecht. Deelnemer en projectpartner binnen het totale project. Mens & Groen ijvert voor een goede kwaliteit van de inrichting de pilotgebieden, betrekt sporters en minder actieve mensen bij het groenbeheer.

Projectpartners: Sportservice Zuid-Holland, Staatsbosbeheer, IVN Zuid-Holland, JSO, Tympaan Instituut

 

Krachtvoer! Voedselnetwerk Rotterdam-Krimpenerwaard

Opdrachtgever: K5 gemeenten Krimpenerwaard

Organiseren van een netwerk om voedselproducenten en horeca uit de Krimpenerwaard en afnemers en consumenten Rotterdam met elkaar te verbinden.

Projectpartner: Streekadvies ‘t Laage Land 

  

Lekker Landschap

Opdrachtgever: De Groene Motor Landschap & Erfgoed Zuid-Holland

 

Verbinden van mensen met natuur en landschap via voedsel uit de natuur, zie ook de landelijke website. 2014 voor Gouda en omgeving; 2015: omgeving Delft i.s.m. Bosbaas. Onderdelen:   

-        locatie zoeken en verzorgen aanplant eetbare gewassen

-        samenwerking met winkels/boerenbedrijven

-        realiseren van maaltijdwandelroute

-        realiseren van maaltijdfietsroute

-        organiseren foodwalks

-        verbinden met bestaande initiatieven

-        aansluiting bij initiatieven regionaal voedsel

 

Aanvullende opdrachtgeverStaatsbosbeheer voor het ontwikkelen van een voedselroute door het Bentwoud.

 

Natuurstruinroutes Krimpenerwaard

Opdrachtgevers: Provincie Zuid-Holland, Gemeente Krimpenerwaard, Groenalliantie Midden Holland, Zuid Hollands Landschap

Ontwikkelen van 5 wandelroutes gericht op beleving van natuur, landschap en (groene) cultuurhistorie in de Krimpenerwaard.

Projectpartner: Streekadvies 't Laage Land