verbindt mensen met hun groene leefomgeving

Groen vrijwilligerswerk

Ondersteunen groenvrijwilligers Haastrechtse Bos

Opdrachtgever: gemeente Vlist; vanaf maart 2015 i.o.v. Stichting Overtuin Bisdom van Vliet; v.a. september 2015 i.o.v. gemeente Krimpenerwaard

Ondersteuning op het gebied van scholing groenbeheer, uitvoering groenwerkdagen, vrijwilligersmanagement en fondsenwerving voor de Werkgroep Welzijn Haastrechtse Bos, gericht op verzelfstandiging van de groep. Tevens afstemmingsoverleg en advisering beheer gemeente Krimpenerwaard en bestuur Stichting Overtuin.

 

Opzetten nieuwe groenvrijwilligersgroep Polderpark Cronesteijn Leiden

Opdrachtgever: De Groene Motor Landschap & Erfgoed Zuid-Holland

 

Bijdrage aan werving vrijwilligers en publiciteit; organiseren groenwerkdagen; verzorgen scholing; begleding tot verzelfstandiging groep; afstemming beheerwerkzaamheden met de gemeente Leiden.

 

Vrijwillig landschapsbeheer Weids Bloemendaal 

Opdrachtgever: Gemeente Waddinxveen

Bijdrage aan onderdeel vrijwillig landschapsbeheer t.b.v. het behoud en beheer van de Polder Bloemendaal: als een open, waterrijk polderland, rijk aan natuur, uitnodigend voor omwonenden en recreanten, waar zowel landbouw, natuur- en landschapsbeheer als recreatie hand in hand gaan. Bureau Mens&Groen verzorgde het oprichten en begeleiden tot een zelfstandig functionerende vrijwilligersgroep die zich richt op het landschapsonderhoud in de polder.

 

Waalbos

Opdrachtgever: Stichting Natuurbeheer Waalbos

Advies oprichting en werkwijze Stichting en verzorgen cursus snoeien