verbindt mensen met hun groene leefomgeving

Mens & groen voor u

(Semi-)overheden, natuur-organisaties en agrarische natuurverenigingen kunnen bij Mens & Groen terecht voor het opzetten, ondersteunen en uitvoeren van projecten die mens en natuur bij elkaar brengen.

Lees verder >

Mens & groen verbindt

Visie: mens en groen verbinden

Bureau Mens&Groen zet zich in voor een aantrekkelijke en gezonde groene leefomgeving met een eigen identiteit, waar mensen graag wonen, werken en recreëren.

Lees verder >

Projecten

 

  • stimuleren & ondersteunen burgerbetrokkenheid en mede-eigenaarschap groene ruimte
  • verbeteren kwaliteit groene leefomgeving
  • kennisdeling door educatie, scholing, training en advies m.b.t. de groene leefomgeving, o.a. ook groencursussen voor vrijwilligers

Lees verder >

Mens achter 't groen

Mijn ideaal: mensen betrekken bij hun groene leefomgeving en ze inspireren zich daar actief voor in te zetten.

Lees verder >

Kennis & ervaring

Expert in het ondersteunen en verbinden van mensen, organisaties en de groene leefomgeving.

Lees verder >

Wandelen & Fietsen

Ontdek & beleef de prachtige Krimpenerwaard. Wandelend of fietsend met gids. Kijk, voel, ruik en proef natuur, landschap en cultuurhistorie van een typisch Hollands veenweidegebied.

Lees verder >