verbindt mensen met hun groene leefomgeving

Deskundigheidsbevordering natuur & landschap

Infobladen Brabants Landschap

Opdrachtgever: Coördinatiepunt Landschapsbeheer Brabants Landschap 

Het vervaardigen van informatiebladen gericht op nut, noodzaak en beheer van een aantal landschapselementen, het beheer van soorten in het agrarisch cultuurlandschap, het faciliteren van een vrijwilligersgroep, de uitleen van gereedschap etc. De infobladen vind je hier.

 

Erfvogelcursus "NVWK geeft erven vleugels"

Opdrachtgever: Natuur en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard

Ontwikkelen en uitvoeren van een cursus Erfvogels als onderdeel van het project Erfvogels.

 

Cursus knotbomen- en hakhoutbeheer

Opdrachtgever: Ministerie LNV, Groen en Doen

Ontwikkelen en verzorgen van een cursus inclusief prkatijkgedeelte voor groenvrijwilligers op het gebied van het beheer van knotbomen en hakhout

 

Cursusonderdeel Landschappen in Zuid-Holland

Opdrachtgever: De Groene Motor

Ontwikkelen en geven cursusonderdeel Landschappen in Zuid-Holland in de cursus Excursies leiden groenvrijwilligers 

 

Cursussen en workshops monitoring weidevogels

Opdrachtgever: De Groene Motor

Ontwikkelen en verzrogen cursussen en wokshops monitoring weidevogels (QBM methode) voor vrijwilligers 

 

Workshop opgroeihabitat weidevogels

Opdrachtgever: Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland 

Workshop opgroeihabitat weidevogels voor de expert meeting Taskforce Agrarische Natuur 

 

Cursusonderdeel Landschap & Cultuurhistorie

Opdrachtgever: IVN Zuid-Holland.

Ontwikkelen en verzorgen cursusonderdeel Landschap & Cultuurhistorie in de Krimpenerwaard als onderdeel van de cursus Gastheerschap voor (agro)recreatieondernemers in de Krimpenerwaard.

 

Natuurspeeltuin van de Smid Leiden

Opdrachtgever: Stichting Strandwal Leiden

Advies aan de vrijwilligers over beheer van de natuurspeeltuin en management van het groene vrijwilligerswerk.