verbindt mensen met hun groene leefomgeving

Visie: mens en groen verbinden

Mens en groen

De mens en zijn groene omgeving staan in voortdurende wisselwerking met elkaar. We zijn ervan afhankelijk voor ons bestaan en welbevinden. De natuur zelf en menselijke ingrepen veranderen onze groene omgeving voortdurend.

 

Bureau Mens&Groen zet zich in voor een aantrekkelijke en gezonde groene leefomgeving met een eigen identiteit, waar mensen graag wonen, werken en recreëren, zich goed kunnen ontwikkelen en waar sprake is van participatie en sociale cohesie.

 

Zodat mens én groen er samen beter van worden.

 

Actief steentje bijdragen

De overheid doet steeds vaker een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van mensen en organisaties om actief hun steentje bij te dragen aan natuur en landschap. Ook nemen mensen steeds vaker zélf het initiatief. Bewoners kennen hun eigen omgeving beter dan wie dan ook. Zij willen niet alleen meepraten maar ook meedoen.

 

Raad en daad

Bureau Mens&Groen begeleidt en ondersteunt met raad en daad mensen en organisaties die zich willen inzetten voor aanleg, beheer en behoud van hun groene leefomgeving. Of het nu gaat om een moestuin, stadspark of natuurgebied. Samen werken we toe naar een breed gedragen oplossing.

 

Voorbeelden:

Stond aan basis van diverse agrarische natuurverenigingen in Zuid-Holland, adviseur voor den Hâneker en Weidehof Krimpenerwaard, oprichter en coördinator weidevogelgroep Reeuwijk en landschapsgroepen Natuur en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard en Lopikerwaard

 

Toekomst

Mens en groen zorgen er samen voor dat er ook voor volgende generaties een waardevolle groene omgeving is: een gevarieerd en mooi landschap, rijk aan planten en dieren waar het goed wonen, werken en recreëren is.