verbindt mensen met hun groene leefomgeving

Projecten - vervolg

Opzetten nieuwe groenvrijwilligersgroep Leiden

Opdrachtgever: De Groene Motor Landschap & Erfgoed Zuid-Holland

 

Bijdrage aan werving vrijwilligers en publiciteit; organiseren groenwerkdagen; verzorgen scholing; begleding tot verzelfstandiging groep; afstemming beheerwerkzaamheden met de gemeente Leiden.

 

Infobladen Brabants Landschap

Opdrachtgever: Coördinatiepunt Landschapsbeheer Brabants Landschap 

 

Het vervaardigen van informatiebladen gericht op nut, noodzaak en beheer van een aantal landschapselementen, het beheer van soorten in het agrarisch cultuurlandschap, het faciliteren van een vrijwilligersgroep, de uitleen van gereedschap etc.

 

Lekker Landschap

Opdrachtgever: De Groene Motor Landschap & Erfgoed Zuid-Holland

 

Verbinden van mensen met natuur en landschap via voedsel uit de natuur, zie ook de landelijke website. 2014 voor Gouda en omgeving; 2015: omgeving Delft i.s.m. Bosbaas. Onderdelen:   

-        locatie zoeken en verzorgen aanplant eetbare gewassen

-        samenwerking met winkels/boerenbedrijven

-        realiseren van maaltijdwandelroute

-        realiseren van maaltijdfietsroute

-        organiseren foodwalks

-        verbinden met bestaande initiatieven

-        aansluiting bij initiatieven regionaal voedsel

 

Aanvullende opdrachtgever: Staatsbosbeheer Westvoorden voor het ontwikkelen van een voedselroute door het Bentwoud

 

Erfvogelcursus "NVWK geeft erven vleugels"

Opdrachtgever: Natuur en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard

Ontwikkelen en uitvoeren van een cursus Erfvogels als onderdeel van het project Erfvogels.

 

Vrijwillig landschapsbeheer Weids Bloemendaal 

Opdrachtgever: Gemeente Waddinxveen

Bijdrage aan onderdeel vrijwillig landschapsbeheer t.b.v. het behoud en beheer van de Polder Bloemendaal: als een open, waterrijk polderland, rijk aan natuur, uitnodigend voor omwonenden en recreanten, waar zowel landbouw, natuur- en landschapsbeheer als recreatie hand in hand gaan. Bureau Mens&Groen verzorgt het oprichten en begeleiden van een op termijn zelfstandig functionerende vrijwilligersgroep die zich richt op het landschapsonderhoud in de polder.

 

Herstel landschap bebouwingslinten Weids Bloemendaal

Opdrachtgever: Gemeente Waddinxveen

Herstel en aanleg van landschappelijke beplantingen samen met bewoners van de bebouwingslinten polder Bloemendaal te Waddnxveen.

 

Wielen, walen

Opdrachtgever: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Facebookpagina Wielen,walen

Inventarisatie en beschrijving & beeldmateriaal van de wielen (kolkgaten van dijkdoorbraken) in Nederland. Met aandacht voor historie, landschappelijke- en ecologische waarden. Een spannende speurtocht naar Hollands verleden.