verbindt mensen met hun groene leefomgeving

Projecten - vervolg

Projecten van Bureau Mens&Groen vanaf 2014

Bewegen in het Groen - verkennings- en uitvoeringsfase

Opdrachtgever: Sportservice Zuid-Holland  (Provincie Zuid-Holland) Projectpagina

Bewegen in het Groen wil activiteiten, natuur, recreatie, toerisme en belanghebbenden verbinden. Met als einddoel de natuur– en recreatiegebieden rondom de steden in Zuid-Holland toegankelijk en aantrekkelijk maken voor bewoners en bezoekers om te recreëren, sporten en bewegen. Pilot in 5 gebieden: Leiden, Zoetermeer, Krimpen a/d IJssel, Vlaardingen en Zwijndrecht. Deelnemer en projectpartner binnen het totale project. Mens & Groen ijvert voor een goede kwaliteit van de inrichting de pilotgebieden, betrekt sporters en minder actieve mensen bij het groenbeheer.

Projectpartners: Sportservice Zuid-Holland, Staatsbosbeheer, IVN Zuid-Holland, JSO, Tympaan Instituut (verkeningsfase afgerond augustus 2014; uitvoeringsfase vanaf januari 2015)

 

Krachtvoer! Voedselnetwerk R'dam-Krimpenerwaard

Opdrachtgever: K5 gemeenten Krimpenerwaard

Organiseren van een netwerk om voedselproducenten en horeca uit de Krimpenerwaard en afnemers en consumenten Rotterdam met elkaar te verbinden.

Projectpartner: Streekadvies ‘t Laage Land (afgerond december 2014) 

 

Laat het pestbosje zijn hart luchten

Opdrachtgever: Veelzijdig Boerenland Krantenartikel start project

Herstel van pest- en geriefbosjes in de Alblasserwaard, Krimpenerwaard en Land van Wijk en Wouden in samenwerking met lokale vrijwilligersgroepen. Het ‘verhaal’ van de bosjes bekender maken bij een breder publiek. Tevens het ontwikkelen van een verdienmodel voor regulier beheer. Bureau Mens&Groen helpt mee bij de inventarisatie van bosjes, het werving deelnemers, interviews met eigenaren, maken beheerplannen, directievoering herstelwerkzaamheden, ontwikkelen verdienmodel. (afgerond juni 2014; website pestbosjes)

 

Ondersteunen groenvrijwilligers Haastrechtse Bos

Opdrachtgever: gemeente Vlist; vanaf maart 2015 i.o.v. Stichting Overtuin Bisdom van Vliet; v.a. september 2015 i.o.v. gemeente Krimpenerwaard

Ondersteuning op het gebied van scholing groenbeheer, uitvoering groenwerkdagen, vrijwilligersmanagement en fondsenwerving voor de Werkgroep Welzijn Haastrechtse Bos, gericht op verzelfstandiging van de groep. Tevens afstemmingsoverleg en advisering beheer gemeente Krimpenerwaard en bestuur Stichting Overtuin.

 

Ervenbrochures Utrechtse Waarden

Opdrachtgever:  Platform Utrechtse Waarden

Schrijven van inspirerende ervenborchures voor agrariërs en andere bewoners van het buitengebied van de Lopikerwaard om hen te verleiden tot aanleg en beheer van landschappelijk fraaie erven.

 

Klik hier voor meer projecten op de volgende pagina. Zie verder ook de pagina Kleine opdrachtenReferenties & publicaties zie mijn LinkedInpagina