verbindt mensen met hun groene leefomgeving

Natuur

Inventarisatie Gierzwaluwen

Opdrachtgever: Habitus Natuur en Landschap

Inventarisaties in diverse jaren van broedgevallen gierzwaluwen in Montfoort, Woerden, Ter Haar, Driebergen, diverse kernen de Krimpnerwaard.

 

Advies inrichting en beheer natuurvriendelijke oevers agrarische natuurvereniging de Utrechtse Venen

Opdrachtgever: Fjildzaken