verbindt mensen met hun groene leefomgeving

Kleine opdrachten

Naast de projecten heeft Bureau Mens & Groen ook enkele kleinere opdrachten uitgevoerd of in uitvoering. Deze hebben met name betrekking op levering fotomaterialen en landschappelijk advies

 

FOTOMATERIALEN

- levering van fotomateriaal t,b,v, jaarverslag en brochure Poldermuseum Gemaal Hooge Boezem Haastrecht (opdrachtgever Azim Dezign)

 

- levering fotomateriaal t.b.v. persbericht Banieren voor Vlist Onderneemt en presentatie folder recreatie in Vlist  (opdrachtgever gemeente Vlist)

 

- levering fotomateriaal t.b.v. VakmanschapisMeesterschap Route (opdrachtgever K5 gemeenten)

 

- levering van fotomateriaal t.b.v. de Landschapstriënnale Lingezegen 2014 (opdrachtgever Staatsbosbeheer)

 

"Maurice heeft oog voor landschap wat duidelijk terug te vinden is in zijn prachtige sfeervolle foto’s die de essentie van hetgeen was bedoeld in het ontwerp van het landschap goed in beeld brengt" - J.D.Janse Landschapsarchitect bnt, Staatsbosbeheer

 

- fotoreportage voor het Zuid Hollands Landschap over de testwaterbering in de Hooge Boezem achter Haastrecht 25 en 26 augustus 2014

 

- levering fotomateriaal m.b.t. recreatie in de Krimpenerwaard i.o.v. gemeente Krimpenerwaard

 

ADVIES 

- landschappelijk advies Verbreding en demping watergangen Stolwijk (opdrachtgever Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard)

 

- landschappelijk advies aanleg koeienpad Stolwijk (opdrachtgever: agrariër/particulier)

 

EDUCATIE

- ontwikkelen en geven cursusonderdeel Landschappen in Zuid-Holland in de cursus Excursies leiden groenvrijwilligers (opdrachtgever: De Groene Motor)

 

- verzorgen cursusonderdeel Landschap & Cultuurhistorie in de Krimpnerwaard als onderdeel van de cursus Gastheerschap voor (agro)recreatieondernemers in de Krimpenerwaard (opdrachtgever: IVN Zuid-Holland)