verbindt mensen met hun groene leefomgeving

Kleine opdrachten

Naast de projecten heeft Bureau Mens & Groen ook enkele kleinere opdrachten uitgevoerd of in uitvoering. Deze hebben met name betrekking op levering fotomaterialen, educatie en landschappelijk advies

 

FOTOMATERIALEN

- levering van fotomateriaal t,b,v, jaarverslag en brochure Poldermuseum Gemaal Hooge Boezem Haastrecht (opdrachtgever Azim Dezign)

 

- levering fotomateriaal t.b.v. persbericht Banieren voor Vlist Onderneemt en presentatie folder recreatie in Vlist  (opdrachtgever gemeente Vlist)

 

- levering fotomateriaal t.b.v. VakmanschapisMeesterschap Route (opdrachtgever K5 gemeenten)

 

- levering van fotomateriaal t.b.v. de Landschapstriënnale Lingezegen 2014 (opdrachtgever Staatsbosbeheer)

 

- fotoreportage voor het Zuid Hollands Landschap over de testwaterbering in de Hooge Boezem achter Haastrecht 25 en 26 augustus 2014

 

- levering fotomateriaal m.b.t. recreatie in de Krimpenerwaard (opdrachtgever: gemeente Krimpenerwaard

 

ADVIES 

- landschappelijk advies Verbreding en demping watergangen Stolwijk (opdrachtgever Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard)

 

- landschappelijk advies aanleg koeienpad Stolwijk (opdrachtgever: agrariër/particulier)

- advies inrichting en beheer natuurvriendelijke oevers agrarische natuurvereniging de Utrechtse Venen (opdrachtgever: Fjildzaken)

 

EDUCATIE

- ontwikkelen en geven cursusonderdeel Landschappen in Zuid-Holland in de cursus Excursies leiden groenvrijwilligers (opdrachtgever: De Groene Motor)

 

- cursussen en wokshops monitoring weidevogels (QBM methode) voor vrijwilligers (opdrachtgever: De Groene Motor)

 

- workshop opgroeihabitat weidevogels expert meeting Taskforce Agrarische Natuur (opdrachtgever Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland)

 

- verzorgen cursusonderdeel Landschap & Cultuurhistorie in de Krimpenerwaard als onderdeel van de cursus Gastheerschap voor (agro)recreatieondernemers in de Krimpenerwaard (opdrachtgever: IVN Zuid-Holland)